Geschiedenis van Zuilen

De geschiedenis van Zuilen.

De geschiedenis van het dorp Zuilen gaat ruim 1250 jaar terug en is gebaseerd op het vroegere landgoed “Swesen”. In de dertiende eeuw werd door het geslacht Van Sulen de naam veranderd in Zuylen, gebaseerd op een plaatsnaam in het Rijnland.
We praten dan eigenlijk over het dorpje Oud-Zuilen zoals we dat nu nog kennen en dat in het “Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden” beschreven werd als een ‘Heerlykheid’ van de bisschop van Utrecht en de Abt van Ooftbroek.
Bekend is vooral het slot Zuylen waar vroeger de vooruitstrevende schrijfster Belle van Zuylen (1740-1805) regelmatig verbleef.
Het gebouw is vernoemd naar een hofstede die ooit in deze buurt heeft gestaan en waarvan de landerijen tot aan de Vecht reikten. (Zie onderstaande kaart uit 1866.)

kaart 1866

Pas veel later – begin 1900 – heeft Zuilen de vorm gekregen die het nu heeft. Toen kwamen de grote staalfabrieken zoals Werkspoor en Demka naar Zuilen en bouwden hele wijken voor hun werknemers die hoofdzakelijk van elders kwamen.

Zuilen verloor zijn zelfstandigheid toen het in 1954 onderdeel werd van de stad Utrecht. Het bijzondere van Zuilen is het best verwoord op het monument aan hetPrins Bernhardplein: “1954 – als gemeente opgeheven, als gemeenschap gebleven”.

De geschiedenis van Zuilen is prachtig en uitgebreid beschreven in het boek van Wim van Scharenburg, “Zuilen, toen Zuilen nog Zuilen was”.
Inmiddels zijn daar reeds 4 edities van en de boeken zijn te koop in in het “Museum van Zuilen” aan de Amsterdamsestraatweg. www.museumvanzuilen.nl

Meer (actuele) informatie over Zuilen kunt u vinden op de Internetsites:

www.zoiszuilen.nl

www.deparelvanzuilen.nl 

Prachtig uitgevoerde kaart gemaakt met alle highlights van de wijk Zuilen 

Wijkservicecentrum 

Abonneren op de Nieuwsbrief van het Wijkbureau

Utrecht een stad vol muziek, van jong talent tot wereldtop