Bewoners

De bewoners van Zeldzaam hebben met een eigen inlogcode toegang tot de Twinq website.

De digitalisering van alle administratieve rompslomp zorgt voor structuur, openheid en toegankelijkheid tot alle belangrijke informatie. Hierbij kun je denken aan het indienen van een reparatieverzoek, het inzien van de financiën van de VVE, het volgen van bestuursactiviteiten etc. Ook beschikt iedere bewoner over een eigen pagina waarop je alle belangrijke gegevens van je eigen appartement kunt verzamelen, wijzigen en opbergen als in een archief

Twinq